Ganzen in V-formatie

Hun gakkende roep en de vlucht in V-formatie trekken keer op keer mijn aandacht. De manier waarop ganzen met elkaar omgaan tijdens hun vlucht. Door hun samenwerking als groep en de zorg voor elkaar brengen ze niet alleen het beste in zichzelf maar ook in elkaar naar boven. Zij vormen een succesvol team. Het zijn lessen over de kracht van samenwerking.

De weetjes

De weetjes

gans-list
Door te vliegen in formatie, vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen.
gans-list
Als een gans uit formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om hiervan te profiteren.
gans-list
De voorste gans raakt sneller moe, laat zich afzakken en zoekt opnieuw de aansluiting. Hij wordt afgelost door een andere gans.
gans-list
Ganzen in formatie snateren, dit om de andere ganzen te stimuleren om op snelheid te blijven.
gans-list
Als een gans ziek wordt of gewond raakt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen.

Wat zijn de lessen hieruit en hoe past dat bij “De Tolker”?

Wanneer mensen een gevoel voor samenwerking hebben bereiken ze sneller en makkelijker hun doel omdat zij van  elkaars stuwende kracht profiteren. Hulp doorgeven aan anderen en zelf hulp kunnen accepteren.

Beseffen dat het makkelijker is om met anderen dezelfde kant op te gaan als waar jij naar toe wilt.

Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talenten en middelen. Stimulerend communiceren. Enthousiaste mensen zijn productiever. De kracht van motivatie is het soort ‘gesnater’ waar ik blij van word . Staan achter de eigenwaarde en kernwaarden, het zelfbesef en waardenbesef stimuleren in anderen.

Het besef, als de ganzen, dat je niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden klaar staat voor elkaar.

Wanneer het dagelijkse leven niet vanzelf gaat of zelfs moeizaam, kan door het inzetten van ambulante zorg of coaching van De Tolker een beweging in gang gezet worden. Dat kan tijdelijk zijn en soms ook voor lange tijd. De zorgvrager zelf heeft hierin de belangrijkste rol. Doel is dat iemand verder kan, vertrouwen krijgt in zichzelf, weloverwogen eigen beslissingen kan nemen of zich gewoon prettiger voelt in het dagelijkse leven. Soms horen ook ouders/verzorgers of anderen uit de naaste woon of werkomgeving hierbij, uiteraard altijd in overleg samen met degene die de zorg vraagt.