Voor wie

Voor wie kunnen we zorg leveren, coachen
of van betekenis zijn?

Wanneer iemand (tijdelijk) de regie kwijt is over het eigen leven of er sprake is van schulden of betalingsachterstanden. Als er moeilijkheden zijn om post te begrijpen of er gesprekken gevoerd moeten worden met andere instanties en deze als moeilijk worden ervaren. Als het leven als moeilijk ervaren wordt en iemand zelf niet meer weet wat te doen om zich beter te voelen. Als er vragen zijn of moeilijkheden ervaren worden bij het opvoeden van de kinderen.

Als het hebben van sociale contacten niet gaat maar iemand dat wel heel graag wil en ook wanneer iemand door een beperking of aandoening tegen andere problemen of moeilijkheden aanloopt. Dit geldt ook wanneer familie van een zorgvrager tegen deze vragen of problemen aanloopt.

Als de eigen situatie wel een zorg is en deze niet genoemd is kan het zijn dat wij toch van betekenis kunnen zijn, dit kunnen we dan samen gaan onderzoeken. We worden graag uitgenodigd voor een oriënterend gesprek om daarna samen met de hulpvrager te beslissen hoe we het beste verder kunnen gaan.

worried-father-640x450

Enkele voorbeelden van diensten die De Tolker levert zijn:

  • Begeleiden bij het vinden van daginvulling
  • Ondersteunen bij administratie en financiën, ook bij bijzondere vragen
  • Steun bieden en vaardigheden bijbrengen bij het opvoeden
  • Helpen bij het vinden, opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk
  • Orde en structuur aanbrengen in het dagelijks leven en het onderhouden daarvan
  • Inventariseren welke hulpvraag (vragen) de zorgvrager heeft en indien wenselijk en nodig doorverwijzen
  • Overleggen met andere disciplines of erbij aanwezig zijn, daarbij kan gedacht worden aan artsen, psycholoog, psychiater of andere zorginstanties
  • Ergotherapie aan huis en evt. hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen bij handicap of beperking
  • Hulp en/of coaching bij levensfase vragen

En wat er niet bij staat wil niet zeggen dat we daar niets in kunnen. Wat we niet kunnen zoeken we voor u.